Elektrolytrubbningar, syra-bas, vätskebalans

Innehåll i några vanliga infusionsvätskor

1000 ml NaCl 9 mg/ml: Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol, pH ca 5,5.

1000 ml Ringer-Acetat: Na+ 130 mmol, K+ 4 mmol, Calcium 2 mmol, Magnesium 1 mmol, Cl- 110 mmol, Acetat- 30 mmol, pH: 5,0-6,0.

1000 ml Buffrad glukos 50 g/l: Na+ 70 mmol, Cl- 45 mmol, Acetat- 25 mmol.