Redaktion

  • Doc Johan Hulting, Klin farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
  • Dr Simon Askelöf, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus
  • Dr Sarah Balster, VO internmedicin, Södertälje sjukhus
  • Prof Peter Henriksson, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
  • Med dr Mårten Söderberg, VO internmedicin, Södersjukhuset
  • Dr Mats Wistrand, Akutmedicinkliniken, S:t Görans sjukhus
  • Dr Peje Åstrand, Internmedicin och infektion, Danderyds sjukhus

Jävsförhållanden. Inget att rapportera, för detaljer kontakta redaktionen.

Till toppen