Alkoholhepatit

Definition

Alkoholorsakad inflammation. Svår alkoholhepatit har hög mortalitet.

Orsaker

Hög alkoholkonsumtion under lång tid. Ökad risk vid hepatit B eller C, samtidigt intag av hepatotoxiska läkemedel eller annan leversjukdom.

Klinisk bild

Från asymtomatisk till symtom med anorexi, buksmärtor och låggradig feber. I status ses ikterus och ofta ömmande leverförstoring. Spiders, palmarerytem och gynekomasti talar för underliggande cirrhos. I labstatus ökning av transferaser (ASAT>ALAT) samt ofta förhöjt ALP och bilirubin. Förhöjt PK och bilirubin tillsammans med lågt albumin indikerar sämre prognos. Stigande kreatinin innebär risk för hepatorenalt syndrom. Ofta abstinenssymtom.

Utredning

  • Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus inklusive PK, urea och albumin. CRP, glukos. Blodgas med laktat. Hepatitserologi (A, B och C) - om ej känt.
  • Odlingar: Blod- och urinodling vid misstanke om infektion.
  • Diagnostisk laparocentes vid ascites (spontan bakteriell peritonit?).
  • Ultraljud lever och gallvägar med frågeställning koledokushinder, tecken till cirrhos/portal hypertension eller trombos i v porta eller levervener.
  • Leverbiopsi om diagnosen är osäker.

  Behandling

  Lindrig alkoholhepatit utan svåra symtom har god prognos och behandlas endast symtomatiskt.

  Glasgow alcoholic hepatitis score (GAHS, se nedan) bör beräknas. Om ≥9 poäng ges tabl prednisolon 10 mg, 4 x 1. Samtidigt startar man inf Acetylcystein i 5 dygn (dosering enligt Acetylcysteinschemat, steg B). Kombinationsbehandlingen minskar 1 mån-mortalitet samt risken för hepatorenalt syndrom och infektion. Utvärdera effekten med gastroenterolog. Beakta tecken på abstinens och infektion. Sörj för normovolemi och god nutrition (35-40 kcal/kg samt 1,2-1,5 g protein/kg kroppsvikt och dygn).

  Utvärdering efter 7 dagar med Lille-score, om responder fortsatt behandling, annars utsättning. Övrig behandling, se akut leversvikt.

  Glascow alcohol hepatitis score

  Glascow alcohol hepatitis score


  1 poäng

  2 poäng

  3 poäng

  Ålder, år

  <50

  ≥50

  -

  LPK, x 109/l

  <15

  ≥15

  -

  Urea, mmol/l

  <5

  ≥5

  -

  PK

  <1,5

  1,5-2

  >2

  Bilirubin, µmol/l

  <125

  125-250

  >250

  ICD-kod: Alkoholhepatit K70.1

  Till toppen