Förmaksfladder

Regelbunden förmaksrytm (200-)250-350/min.

Fladdervågorna kan vara ”motursroterade” vilket ger ett tandat utseende av baslinjen i inferiora avledningar. Betingas av stor reentryslinga i förmaket.

Medursroterat fladder är relativt ovanligt: förmaksaktiviteten är då ofta svår att se på EKG (V1).

  • Arytmin kan vara paroxysmal, persisterande eller permanent. Vid osäker diagnos, utför esofagus-EKG.
  • Oregelbunden blockering. Hjärtfrekvensen i regel mellan 80-120 men kan avvika starkt både uppåt och nedåt.
  • Regelbunden blockering. Ofta 2:1 blockering och hjärtfrekvens ca 150/min.
  • I ovanliga fall ses 1:1 överledning, så kallat oblockerat fladder med hjärtfrekvens >200/min. Detta innebär stor risk för hemodynamisk påverkan och ska handläggas akut.
  • Adenosin(test) ger kortvarig asystoli och synliga fladdervågor. Arytmin brys ej.

Arytmi- och antitrombotisk behandling

Se förmaksflimmer. Vid behandling med flekainid (Tambocor), bromsa samtidigt i AV-noden med betablockerare i första hand. Istmusablation vid motursroterat fladder ger bot i >90 % av fallen.

ICD-koder: Typiskt fladder I48.3; atypiskt I48.4; ospecificerat I48.9

Till toppen