Spontan koronarkärlsdissektion. Dissektion – koronarkärl

Förekommer i låg frekvens och är vanligare hos yngre kvinnor. Den kliniska bilden varierar men vanligast är obehag i bröstet + troponin T-stegring. Angiografiskt skiftande mönster från total kranskärlsocklusion till ingen obstruktion alls.

Behandling: Konservativ behandling är att föredra, förutom vid total ocklusion då PCI alternativt CABG rekommenderas. Aggressiv antihypertensiv behandling med betablockad som förstahandsval. Efter PCI ges DAPT enligt rutin. Statiner vid tecken på aterosklerotisk kärlsjukdom. Förlängd vårdtid är indicerat på grund av risken för tidiga recidiv. Kontrollangiografi kan övervägas efter 2 månader.

Till toppen