Pulmonell hypertension (PH)

Definition

Medelartärtrycket i arteria pulmonalis ≥25 mmHg uppmätt vid hjärt-kateterisering. Som surrogatmarkör kan man använda systoliskt lungartärtryck skattat med ekokardiografi >45-50 mmHg.

Klinisk bild

Långsam försämring av konditionen och dyspné. Någon gång uppträder syncope och bröstsmärtor. Patienterna saknar ibland anamnes på hjärt- eller lungsjukdom. Någon gång upptäcks PH oväntat vid ekokardiografi.

I status noteras tecken på kardiell högerpåverkan med varierande grad av prekordiell högerkammarpulsation, accentuerad och eller kluven 2:a ton över a pulmonalis (I2 sin), fyllda halsvener, leverförstoring och bensvullnad.

PH brukar indelas i 5 olika kliniska/etiologiska klasser

 1. Idiopatisk pulmonell hypertension (PAH). Ärftlig variant finns.
 2. Sekundärt till hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Systolisk eller diastolisk dysfunktion. Klaffel.
 3. Sekundärt till (svår) lungsjukdom eller hypoxi, t ex KOL, lungfibros, sömnapné, kronisk hypoventilation.
 4. Kronisk lungembolism. Utvecklas hos ca 1 % efter lungemboli.
 5. Sekundära eller oklara former. Läkemedel (sympatikomimetika), bindvävssjukdomar, HIV, portal hypertension, vissa blodsjukdomar, sarkoidos, vaskulit, upplagringsjukdomar, lymfangitis carcinomatosa, njursvikt. Venocklusiv sjukdom, sällsynt; orsakas av kärlförträngning i lungvenerna.

Utredning

 • Ekokardiografi: Inriktning på högerkammaren och vensidan. Hög hastighet av läckageflödet över trikuspidalisklaffen är diagnostisk.
 • EKG: Ofta tecken på högerpåverkan med markerade P-vågor (P-pulmonale), högergrenblock och högerkammarhypertrofi.
 • Lungröntgen: Ofta vidgning av a pulmonalis proximalt (>3 cm).
 • DT thorax med kontrast eller lungscintigrafi: I regel diagnostisk vid kronisk lungembolism.
 • Blodgasanalys + nattlig mätning av syresaturationen mm: För att påvisa rubbat gasutbyte och lungsjukdom.
 • Spirometri med diffusionskapacitetsmätning. Diagnostik av KOL och lungsjukdom.

Behandling

Klass 1. Endotelinreceptorantagonister och/eller sildenafil.

Klass 2. Behandling av hypertoni, hjärtsvikt och klaffsjukdom.

Klass 3. Oxygen, CPAP/BIPAP.

Klass 4. Antikoagulantia. Även indicerat vid klass 1.

Klass 5. Beroende på underliggande tillstånd.

Uppföljning

Diagnosen PH kan ställas på akut. Fortsatt utredning i oklara fall med hjärtkateterisering och behandling görs på specialiserade enheter.

ICD-kod: Primär I27.0; Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom I27.1; Sekundär I27.8; Ospecificerad I27.9

Till toppen