Pleuravätska

Definition

Man skiljer mellan inflammatorisk betingad pleuravätska (exudat) eller icke-inflammatoriskt orsakad vätska (transudat). Exudat kan definieras som kvot pleura-albumin/serum-albumin >0,5; LD i pleura >67 % övre normalvärdet för LH eller proteinhalt >30 g/l. Diuretikabehandling vid hjärtsvikt ökar albuminhalten i pleuravätskan.

Orsaker

Icke-inflammation (transudat): Hjärtsvikt, pulmonell hypertension, högt ventryck, grav hypoalbuminemi (<15 g/l), ascitesvätska som läcker upp i thorax, nefrotiskt syndrom, atelektas, sarkoidos, myxödem mm.

Exudat: Tumörer (primära lungtumörer, mesoteliom, metastaser, lymfom). Infektioner: Bakterier, virus, tbc, svamp, parasiter.

Kollagena sjukdomar: Reumatoid artrit, SLE, vaskulit. Sällsynta orsaker: Postcommisurotomisyndrom, subfreniska abscesser, pankreatit, esofagus-ruptur, Meigs syndrom, endometrios.

Hemothorax: Trauma, t ex penetrande revbenfraktur.

Empyem: Pus i pleura. Infektionen ofta utgången från pneumoni.

Kylothorax: Läckage av lymfa från ductus thoracicus på grund av trauma eller malign process.

Utredning

Provtagning, Pleuratappning, se Procedurer.

Behandling

Ensidigt pleuraexsudat: Stort exudat med andningspåverkan kräver terapeutisk och diagnostisk tappning. Diagnostisk tappning subakut vid mindre exudat utan andningspåverkan. Provtagning pleuravätska, se procedurer.

Vid misstanke om pleuraempyem: Tappning, pH-mätning (pH <7,2 talar för empyem) och odling, i regel även dränage­behandling. Smala pleuradränage (<4 mm diameter) bör inte användas vid empyem. Skölj pleurarummet med 250-500 ml isoton NaCl 3 gånger dagligen i portioner om 50 ml och koppla dränaget till aktivt sug vb. Behandlingen avslutas när dränagevätskan är klar, vanligen efter 3-5 dagar.

Vid misstanke på hemothorax: Tappning.

Kylothorax eller malign genes: Överväg pleurodes.

ICD-koder: Pleuravätska UNS J90.9; Orsakat av andra tillstånd J91.9

Till toppen