Intracerebral blödning

Behandling

Allmänt: Inläggning på IVA/MIVA/NIVA eller strokeenhet.

Hypertoni: Systoliskt målblodtryck 110-140 mmHg första 6 tim. Max sänkning 90 mmHg från startvärdet (se ovan).

Inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml, 2-4 ml iv, kan upprepas. Tillägg furosemid 20-40 mg iv och eller felodipin/amlodipin vid behov. Behåll tidigare blodtrycksmedicinering.

Trombocythämmare utsättes minst 2 v. Antikoagulantia utsättes till vidare.

Fysioterapi ordineras vid sängläge för att motverka DVT.

Kontakta neurokirurg

  • Cerebellära blödningar ska alltid diskuteras, risk för inklämning.
  • Subkortikala hematom kan eventuellt utrymmas.
  • Vid intraventrikulära blödningar med hydrocefalus bör ventrikeldränage övervägas.
  • Centrala hematom är olämpliga operationsfall.

Blödning på grund av warfarin: Om möjligt, tag kapillärt PK på akutrummet. Stoppa behandling och reversera antikoagulantia. Mål PK <1,3. Inj Ocplex/Confidex 20 E/kg i avvaktan på PK-svar, se kapitel. Därefter inj Konakion 10 mg/ml, 1 ml iv.

Blödning på grund av NOAK: Kontakta strokeläkare eller koagulationskonsult. Pradaxa-blödning, ge Praxbind.

Spontan intracerebral blödning och trombocythämmare: Trombocytkoncentrat har ingen eller dålig effekt inom 2 tim (ASA) eller inom ett dygn (P2Y12-hämmare) från senaste tablettintag och ges ej vid spontan intracerebral blödning och normala trombocyter. Kontakta koagulations-konsult inför neurokirurgi eller vid behov.

ICD koder: Intracerebral blödning I61.0-9

Till toppen