Rättelser

Ändringar och rättelser (sidhänvisning avser Akut internmedicin 2021 – upplaga 9)

Sid 211. Nytt vpg Kronisk högersvikt. Texten uppdaterad 2023-05-24

Sid 115. Hepatorenalt syndrom. Hela programmet uppdaterat 2023-05-24

Sid 324. Tromboflebit. Behandling uppdaterad 2023-05-24

Sid 99. Förgiftning - salicylat. Texten uppdaterad 2023-03-06

Sid 112. Alkoholhepatit. Texten uppdaterad 2023-03-06

Sid 155. Meningit - bakteriell. Texten uppdaterad 2023-03-06

Sid 206. Takotsubosyndrom. Texten uppdaterad 2023-03-06

Sid. 242. Indikationer för akut dialys. Texten uppdaterad 2023-03-06

Covid-19. Boktext saknas. Nätversionen senast uppdaterad 2023-02-28

Kardiologi – arytmier. Hela kapitlet uppdaterat 2023-01-13

Sid 216. Myokardit. Texten uppdaterad 2023-01-02

Sid 222. Pulmonell hypertension (PH). Texten uppdaterad 2023-01-02

Sid 261. Intracerebral blödning (icke traumatisk).  Texten uppdaterad samt tillägg "Spontan intracerebral blödning och trombocythämmare. 2023-01-02

Sid 116. Behandling av HRS-AKI
Terlipressin 1 mg blandas med 250 ml glukos 50 mg/ml.

Sid 127. Acetylsalicylsyra - ASA (Trombyl)
Infusion av trombocytkoncentrat (2-3 E) några timmar efter senaste tablettintag ger hemostas. OBS, ges ej vid spontan intracerebral blödning och trombocytnivåer >80.

Sid 127. P2Y12-hämmare - klopidogrel, ticagrelor (Brilique), prasugrel (Efient)
Vid blödning: Tranexamsyra, se ovan. Desmopressin är inte verksamt. Trombocytkoncentrat har ingen eller dålig effekt inom ett dygn från senaste tablettintag och ges ej vid spontan intracerebral blödning och normala trombocyter. Kontakta koagulationskonsult inför neurokirurgi eller vid behov.

Sid 211. Kronisk systolisk hjärtsvikt (EF ≤40 %) - behandling
Uppdaterat efter ESC guidelines 2021.

Sid 212 Högst upp. Nytt stycke/ny text införd
Kronisk hjärtsvikt med bevarad eller endast lätt sänkt pumpfunktion - behandling

Sid 240
TMA ändrat till trombotisk mikroangiopati

Sid 250-261 Stroke/TIA
Flera små – mindre betydelsefulla – ändringar/rättelser införda.

Sid 261. Intracerebral blödning. Tillägg
Spontan intracerebral blödning och trombocythämmare: Trombocytkoncentrat har ingen eller dålig effekt inom 2 tim (ASA) eller inom ett dygn (P2Y12-hämmare) från senaste tablettintag och ges ej vid spontan intracerebral blödning och normala trombocyter. Kontakta koagulationskonsult inför neurokirurgi eller vid behov.

Till toppen