Tromboflebit

Orsaker

Samma riskfaktorer som vid DVT. Varicer ökar risken för tromboflebit. Perifera venkatetrar kan orsaka inflammation och tromboflebit.

Klinisk bild

Smärta vid palpation, erytem och induration över ytliga hudvener. Ibland palpabel öm ven. Lätt svullnad över afficierad ven.

Utredning

Klinisk diagnos. Ultraljud (”duplex”) vid misstanke om DVT, t ex vid utbredd tromboflebit utan synliga varicer. Proximala tromboflebiter i v saphena magna eller parva, tromboflebit i ljumsken, tromboflebit utan varicer eller oprovocerad tromboflebit i armen stärker misstanken om DVT. V saphena magna och v parva tömmer sig i djupa vensystemet och utgör därmed potentiella källor för lungembolier vid tromboflebit.

Behandling

Distal okomplicerad tromboflebit (nedom knä) <5 cm behandlas med NSAID-gel och följs upp hos husläkare efter1-2 veckor.

Tromboflebit >5 cm eller proximal tromboflebit i vena saphena magna eller parva. Överväg ultraljud i dessa fall samt vid tromboflebit i överarm. Ge LMH i fulldos (se DVT avsnittet) i 2 veckor, därefter uppföljning hos husläkare. Vid ofullständig effekt efter 2 veckor ges ytterligare 2-4 veckors behandling. LMH kan kombineras med NSAID-gel och analgetika vid smärta. Fondaparinux 2,5 mg x 1 sc eller rivaroxaban 10 mg x 1 i 45 dagar är ett alternativ vid tromboflebit >5 cm, se FASS.

Recidiverande eller utbredda tromboflebiter oavsett lokalisation

LMH i fulldos och remiss till husläkare eller trombosmottagning för uppföljning om 3–4 veckor, inkluderande ställningstagande till malignitets-utredning.

Övrigt: Kompressionsstrumpa vid samtidig förekomst av varicer. Smärta kan omöjliggöra detta initialt. Eventuellt remiss till kärlkirurg vid bakomliggande varicer. Vid underliggande cancersjukdom alltid behandling med LMH – även vid distala tromboflebiter. Uppföljning via remiss till ansvarig onkolog. Skriv recept för behandling i minst 1 månad.

ICD-kod: Tromboflebit i nedre extremiteterna I80.0; övre I80.8

Till toppen