Influensa/virusrelaterad myosit

Handläggning av misstänkt influensa/virusrelaterad myosit

Vårdnivå: Barnakutmottagning, eventuellt BUMM

Flödesschemat nedan får tillämpas på de patienter som passar in i bilden för misstänkt Benign acute childhood myositis (BACM): muskelvärk (vanligen vadmuskler, symmetrisk), oftast hos yngre barn med samtidig eller nyligen genomgången virusinfektion (vanligen Influensa B).

Vid röda flaggor (se flödesschemat) riskeras ett allvarligare förlopp, och man bör överväga andra diagnoser än BACM i första hand och ta ställning till konsultation med barnmedicinbakjour eller barn njurmedicin. Algoritmen är inte tänkt att passa dessa patienter. Vid misstanke om svår rhabdomyolys bör man överväga intensivvård för ställningstagande till alkalinisering av urin, dialys eller annat.

*Blodprov: CK, Kreatinin, Kalium, CRP, Blodstatus. (Referenser för CK: Barn 2-9 år 3,8 µkat/L, barn 10-13 år 6,6 µkat/L.)

**Inläggning: Hyperhydrering med måldiures över 3 mL/kg/timme. 3000 mL/m² av Ringer-Acetat kan vara ett bra riktmärke. Kontroll av diures/vätskebalans var 6:e timme. Kontrollera urin-pH. Blodtryck var 8:e timme.

***Hem: Rikligt med peroral vätska. Paracetamol mot smärta. Vila. Får med urinstickor att kontrollera i hemmet närmaste 3 dagarna. Låg tröskel för återbesök akut vb.

Rhabdomyolys

Snabb nedbrytning av muskelvävnad. Orsakas av bland annat trauma, toxicitet, värmeslag, medfödd sjukdom. Kan även förekomma i samband med virusinfektion – Influensa A/B, Enterovirus, HSV, EBV. Symtom: muskelsmärta, svaghet, tefärgad urin. Hälften kan vara utan muskelsymtom. Komplikationer: akut njurskada, kompartmentsyndrom. Diagnos: förhöjd CK, myoglobinuri. Många definierar det som ett CK på 10 ggr normalvärde (varierar med åldern). Oftast positiv erytrocyter på urinsticka (egentligen reaktion på myoglobin). Behandling: stora volymer IV, ev elektrolytkorrektion, ibland dialys.

Myosit

Ett antal inflammatoriska muskelsjukdomar. Juvenil dermatomyosit (JDM), Juvenil Polymyosit (JPM), Overlap Myositis, Inclusion Body Myositis (IBM), Necrotising Autoimmune Myopathy (NAM), viral myosit. Symtom: muskelsmärta, svaghet, trötthet. Ibland samtidiga utslag, ledsmärtor. Diagnos: (CK, CRP, SR), EMG, biopsi. Behandlas med steroider/immunosuppression.

Benign acute childhood myositis (BACM)

(= rullstolsvirus, influensaassocierad myosit, virusmyosit, m.fl. synonymer) Vanligen yngre barn, oftast 6-9 år, oftare pojkar. Oftast i nära anslutning till influensa eller andra luftvägsinfektioner. Symtom: muskelsmärta ffa i vadmuskler, svårt att gå. Ibland även feber och muskelsvullnad. Bör ingå i diffdiagnoser vid hälta hos barn. Behandling: smärtstillande, vila, adekvat hydrering i hemmet. Oftast helt bättre inom några dagar - en vecka.

  1. Costa Azevedo A, Costa E Silva A, Juliana Silva C, Poço Miranda S, Costa M, Martinho I. Benign acute childhood myositis: A 5-year retrospective study. Arch Pediatr. 2022 Oct;29(7):490-493. doi: 10.1016/j.arcped.2022.08.009. Epub 2022 Sep 13. PMID: 36109287.
  2. Mannix R, Tan ML, Wright R, Baskin M. Acute pediatric rhabdomyolysis: causes and rates of renal failure. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):2119-25. doi: 10.1542/peds.2006-1352. PMID: 17079586.
  3. Brisca G, Mariani M, Pirlo D, Romanengo M, Pistorio A, Gaiero A, Panicucci C, Piccotti E, Bruno C. Management and outcome of benign acute childhood myositis in pediatric emergency department. Ital J Pediatr. 2021 Mar 9;47(1):57. doi: 10.1186/s13052-021-01002-x. PMID: 33750449; PMCID: PMC7945053.
  4. Watanabe T. Rhabdomyolysis and acute renal failure in children. Pediatr Nephrol. 2001 Dec;16(12):1072-5. doi: 10.1007/s004670100030. PMID: 11793103.
  5. Elsayed EF, Reilly RF. Rhabdomyolysis: a review, with emphasis on the pediatric population. Pediatr Nephrol. 2010 Jan;25(1):7-18. doi: 10.1007/s00467-009-1223-9. PMID: 19529963.

Om innehållet

Publicerad: 24 april 2024

Författare: Milan Chromek, överläkare, Barnnjurmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Viktoria Dixon, bitr överläkare, Barnakutsjukvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stephen Riley, specialistläkare, Barnnjurmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Godkänd av: Regionalt programområde (RPO) Barn och ungdomars hälsa, Stockholm-Gotland