Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder

I barnhälsovårdsprogrammet ingår ett enskilt föräldrasamtal för varje förälder. Mammor som fött barn erbjuds ett samtal om sitt föräldraskap och en bedömning av sitt stämningsläge enligt EPDS vid 6–8 veckors ålder. Pappan/icke-födande förälder erbjuds ett enskilt föräldrasamtal när barnet är 3–5 månader gammalt. Alla föräldrar bjuds också aktivt in att delta vid första hembesöket och vid ett av besöken vid 1–3 veckors ålder.

Alla föräldrar, alltså såväl förstabarns- och flerbarnsföräldrar, inbjuds enligt det uppdaterade arbetssättet som innebär:

  • Ett första hembesök med båda föräldrarna.
  • Båda föräldrarna erbjuds vara med vid åtminstone något av besöken vid 1–3 veckors ålder.
  • Mamma/födande förälder erbjuds ett enskilt föräldrasamtal om sitt föräldraskap och en bedömning av sitt stämningsläge enligt EPDS vid 6–8 veckors ålder.
  • Pappan/icke-födande förälder erbjuds ett enskilt föräldrasamtal i samband med ett besök för hälsoövervakning av barnet vid 3–5 månaders ålder.

Om föräldrarna inte lever tillsammans är det en fördel om ni ändå har kontakt med båda. Detta avgör ni dock utifrån vad ni bedömer som lämpligt och möjligt.

För övrigt gäller som tidigare att familjerna erbjuds besök och föräldragrupper inom ramen för Stockholms läns regionala BHV-program. Under barnets första tid ingår exempelvis läkarbesök vid 4 veckors ålder i programmet.

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år.

Första hembesöket

Ge ordinarie skriftlig och muntlig information och berätta om de kommande gemensamma och enskilda föräldrasamtalen. Boka gärna in tid för dessa redan nu. Det kan vara bra att ha med förslag på tider när ni går hem till föräldrarna. Berätta att syftet med besöken inte bara är att följa barnets hälsa och utveckling utan också att ge stöd i föräldraskapet och att ni därför gärna vill nå båda föräldrarna.

När ni informerar om EPDS-samtalet kan ni säga att också många pappor/icke-födande föräldrar upplever omställningen som känslomässigt omtumlande och att ni kommer att samtala om detta vid 3–5 månaders samtalet.

Berätta att ni erbjuder samtal med föräldrarna:

  • tillsammans om föräldraskapet och omställningen vid ett besök vid 3–5 veckors ålder
  • med mamman enskilt vid 6–8 veckor (EPDS) - se länk 1 nedan
  • med pappan/icke-födande föräldern vid 3–5 månaders ålder om föräldraskapet, frågor om barnet och välbefinnandet - se länk Enskilda föräldrasamtal nedan.

Gemensamt besök vid 1-3 veckor

Var noga med att fånga upp frågor och funderingar från båda föräldrar under besöket vid 1–3 veckor. Du samtalar givetvis utifrån din erfarenhet, kunskap och föräldrarnas behov.

Enskilt föräldrasamtal vid 3–5 månader

Bjud in pappa/icke-födande förälder till besöket vid något tidigare besök, kontakta på telefon, via mejl eller skicka hem en inbjudan till besöket i dennes namn. Det finns fördelar med att bjuda in direkt och inte via mamman.

Om mamman följer med vid besöket undersöker du barnet tillsammans med båda och erbjuder sedan en stunds eget samtal med pappa/icke-födande förälder.

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentation av Enskilt föräldrasamtal med pappa/icke födande förälder i barnets journal.

  • I BHV-journalen dokumenteras att samtalet är utfört. Notera även om föräldern avböjt.
  • Om samtalet leder till åtgärd dokumenteras det i löpande text, till exempel: ”hänvisar xxx till kurator på vårdcentralen”.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Clara Linnros, Leg psykolog:

Om innehållet

Uppdaterad: 20 november 2021

Granskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen