Retentio testis, retraktila testiklar, hydrocele

Retentio testis

Vid födseln har cirka tre procent av alla nyfödda pojkar retentio testis. Fram till sex månaders ålder har testiklarna vandrat ner hos ungefär hälften av pojkarna. Pojkar vars testiklar inte vandrat ned vid sex månader ålder bör remitteras till barnkirurg för operation. Pojkar vars testiklar ej var nere vid födseln men vandrat ned vid 6 månaders ålder bör följas av BVC läkare.

Retraktila testiklar

En annan grupp pojkar som bör följas under förskoleåldern är pojkar med retraktila testiklar, det vill säga en testikel som kan dras ner i skrotum och stannar där, när man tröttat ut kremasterreflexen. Det finns risk att dessa testiklar är ovanför pungen en stor del av dygnet, och förblir ovanför pungen. Dessa pojkar bör remitteras om man inte kan palpera testikeln i pungen. En testikel som dras ner i pungen och som genast fjädrar upp när man släpper taget ska betraktas som en äkta retentio testis och remitteras.

Mer information om undersökning av testiklar på BVC finns i Rikshandboken: Testiklar - undersökning, Länk till annan webbplats.

Hydrocele

Hydrocele, vattenbråck, resorberas vanligtvis under de första levnadsmånaderna. Oftast kan testikeln visualiseras om man lyser med ficklampa genom hydrocelet. Kvarstående hydrocele vid 3 års ålder alternativt kraftigt spända hydrocelen bör remitteras till barnkirurg för bedömning och eventuell operation.

Mer information om hydrocele finns i Rikshandboken: Hydrocele - vattenbråck Länk till annan webbplats.,

Vilka ska åtgärdas och följas?

  • Retentio testis vid sex månaders ålder remitteras till barnurolog för trolig operation.
  • Pojkar med neonatal retentio testis ska följas årligen av BVC-läkare fram till 5-årskontrollen även om testiklarna fanns i pungen vid sex månaders ålder och ska remitteras till barnurolog om testiklarna har reascenderat.
  • Retraktila testiklar bör följas årligen under förskoleåldern av BVC-läkare och remitteras till barnurolog om man vid undersökningen finner testikeln ovanför skrotum efter att kremaster-reflexen tröttats ut.
  • Kvarstående hydrocele vid 4 års ålder alternativt ett kraftigt spänt hydrocele remitteras till barnkirurg för bedömning.

Kontakt

Manusförfattare: Tomas Wester, läkare, verksamhetschef, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Om innehållet

Uppdaterad: 3 juli 2023

Reviderad: 8 februari 2023, Lisa Örtqvist, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Granskare: Susanne Glaumann, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen