Synundersökning

Synprövning på BVC vid 4 och 5 år.

I Rikshandboken beskrivs hur synprövningen utförs:

Om synskärpan för en 4-åring är sämre än 0,65 för något öga, görs en ny undersökning efter en månad. Om undersökningen då fortfarande ger samma resultat, remitteras barnet till ortoptist.

Godkänd synskärpa för 5-åringar är 1.0.

För dig som arbetar på BVC:

Skelning

Skelning, Strabism, hos barn är viktig att upptäcka tidigt då den annars kan leda till en bestående synnedsättning. Möjligheten att behandla en synnedsättning orsakad av brytningsfel eller skelning minskar med stigande ålder.

Det är helt normalt att barn upp till 3–4 månader skelar ibland, men det är inte normalt att skela konstant. Barn med konstant skelning bör undersökas av ortoptist. Bred näsa och epikantusveck kan se ut som att barnet skelar inåt. Ljusreflexen är då symmetrisk i båda pupillerna.

Barn som är äldre än 6 månader där föräldrar misstänker skelning eller annat ögonproblem bör remitteras till ortoptist.

Vid 6, 10–12 och 18 månaders ålder bör man fråga föräldrarna om de misstänkt skelning och titta på ljusreflex som också kallas Hirschbergstest (förkortning HHR).

Metod att påvisa skelning

Kontrollera skelning med ficklampa, som undersökaren håller nära sitt eget öga.
Om barnet tittar på lampan ska reflexen från lampan ligga i samma position för båda pupillerna, som regel en aning medialt om pupillens mitt. Ljusreflexen från ficklampan är helt avgörande för skelningsmisstanke.

Mer information om skelning:

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Anna Fröjlinger, vårdutvecklare:

Om innehållet

Uppdaterad: 16 december 2021

Faktagranskare: Karolina Lindström, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen