Synundersökning

Ögonbottenreflex (röd reflex)

Ögonbottenreflexen och att barnet följer med blicken undersöks av läkare på BVC:s teambesök vid 1, 6 samt 10–12 månaders ålder för att upptäcka kongenital katarakt eller annat intraokulärt problem.

Vid undersökningen är det viktigt att man håller oftalmoskopet nära sitt eget öga för att ljuset ska studsa mot barnets ögonbotten som reflekterar en röd reflex. Om barnet har mycket pigment i ögat kan reflexen se mer gulaktig ut.

Mer information om undersökning av ögonbottenreflexen:

Skelning och hornhinnereflex

Skelning, strabism, hos barn är viktig att upptäcka tidigt då den annars kan leda till en bestående synnedsättning. Möjligheten att behandla en synnedsättning orsakad av brytningsfel eller skelning minskar med stigande ålder.

Det är helt normalt att barn upp till 6 månader skelar ibland, men det är inte normalt att skela konstant. Barn med konstant skelning ska undersökas av ögonläkare. Tänk på att en bred näsa och epikantusveck kan göra att det ser ut som att barnet skelar inåt.

Barn som är äldre än 6 månader där föräldrar misstänker skelning eller annat ögonproblem ska remitteras till ortoptist.

Vid 8 månaders ålder frågar BHV-sjuksköterskan föräldrarna om de misstänkt skelning och tittar på hornhinnereflexen (HHR) som också kallas Hirschbergs test. Se beskrivning nedan.

Metod att påvisa skelning – Hirschbergs test

Kontrollera skelningen helst med ficklampa men det går också att använda sig av annan ljuskälla, till exempel dagsljus från fönstret eller taklampa. När barnet tittar mot ljuskällan ska reflexerna falla symmetriskt i de bägge pupillerna.

Mer information om skelning:

Synprövning på BVC vid 4 och 5 år

I Rikshandboken beskrivs hur synprövningen utförs:

Om synskärpan för en 4-åring är sämre än 0,65 för något öga, görs en ny undersökning efter en månad. Om undersökningen då fortfarande ger samma resultat, remitteras barnet till ortoptist.

Godkänd synskärpa för 5-åringar är 1.0.

Mer information för dig som arbetar på BVC:

Vilka barn ska remitteras till ortoptist eller ögonläkare i Region Stockholm?

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare:

Om innehållet

Uppdaterad: 30 januari 2023

Faktagranskare: Monica Olsson, chefsortoptist, med.dr, Kliniken för barnögonvård, skelning och elektrofysiologi, S:t Eriks Ögonsjukhus

Till toppen