Anafylaktisk reaktion: akuta åtgärder på BVC

Behandlingsschema för akut behandling av anafylaxi.

Ingen vaccination får ske inom BHV utan att adrenalin finns tillgängligt!

 • Lägg barnet ned med fötterna högt om möjligt.
 • Ge adrenalin (Jext/EpiPen jr/Emerade) intramuskulärt, lösning i förfylld injektionspenna 150 mikrogram/dos)
 • Kontrollera andning och cirkulation.
 • LARMA! Ring 112. Barnet skall akut till sjukhus.

Preparat och dos

Preparat och dos

Indikationer

Läkemedel

Adm sätt

Dos

Effekt

 • Kraftig urtikaria
 • Andnöd
 • Hypotension
 • Allmänpåverkan
 • Kraftiga buksmärtor och kräkningar

Andrenalin penna
150 mikrogram/dos
(Jext/EpiPen jr/Emerade)

 

Intramuskulärt
i låretJext/EpiPen
jr/Emerade 150 mikrogram/dos
alla åldrar

 

Inom 5 min, upprepa var
10:e minut
vid behov

 

 • Alla


Oral lösning
Aerius 0,5 mg/ml


Per oralt0-6 år: 2,5 mg = 5 mlInom 30-60 minuter


 • Alla
T Betapred 0,5 mg löst i vatten

 

 

 

Per oralt

 

 

 

 

0-5 år:
3 mg = 6 tabletter


6 år och äldre:
5 mg = 10 tabletter

Först efter
2-3 timmar

 

 

 

 

Om patienten medicinerar på grund av obstruktiva besvär/har astma; använd patientens egna inhalator vid behov.

 • Dokumentera.

Praktiska råd:

 • Ha alltid tre adrenalinpennor i medicinskåpet.
 • Kontrollera regelbundet utgångsdatum för akutläkemedlen.

Signering

Detta dokument kan användas för signering av generell ordination:

Ansvarig läkare:______________________________________________________________

Datum:_______________________________

Om innehållet

Uppdaterad: 19 december 2022

Faktagranskare: Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen