Faktablad om vaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationsprogrammet på svenska, arabiska, somaliska, dari, engelska och tigrinja.

Till toppen