Frågestund nya sökord i TakeCare avseende våld i nära relationer.

I slutet av maj kommer nya sökord i TakeCare avseende utsatthet för våld och övergrepp att finnas tillgängliga. I samband med det kommer barnhälsovårdsenheten att uppdatera riktlinjen för dokumentation om våld.

Syftet med att införa nya sökord om våld och övergrepp är bland annat att underlätta för hälso- och sjukvården att ställa frågor om våld i nära relation och att ge rätt stöd och vård till våldsutsatta patienter, men också för att underlätta patientsäker dokumentation.
Bland de nya sökorden finns specifika för barnhälsovården.

För att gå igenom den uppdaterade riktlinjen samt beskriva hur de nya sökorden ska användas inom barnhälsovården erbjuder barnhälsovårdsenheten tillsammans med verksamhetsutvecklare inom SLSO två öppna digitala frågestunder. Ingen föranmälan krävs.

Tillfälle 1:

5 juni kl 11-12. Länk till mötet: Anslut till mötet nu Länk till annan webbplats.

Tillfälle 2:

12 juni kl 11-12. Länk till mötet: Anslut till mötet nu Länk till annan webbplats.