Handläggning med primär PCI av STEMI-patienter - gemensam rutin för sjukhusen i Region Stockholm

Denna riktlinje gäller för akutsjukhus och ambulansorganisation i Region Stockholm fr.o.m. 2024-07-01.

  • Ansvaret för en patient med förmodad STEMI där en ambulans har sänt in EKG via FRAPP vilar på det primära sjukhuset (sjukhus 1) som tar emot FRAPP-EKG:t (inklusive sjukhus utan PCI-jour).
  • Vid indikation för akut koronarangiografi kontaktas ambulans per telefon av HIA-jour som förmedlar beslut och ordinerar läkemedel. Patient och ambulanspersonal mötes upp vid ankomst för direkt transport till PCI-lab.
  • Om det primära sjukhuset (sjukhus 1) inte är ett PCI-sjukhus uppmanas ambulans-personal skicka FRAPP-EKG till det PCI-sjukhus (sjukhus 2) som jourläkare rekommenderar. Jour på sjukhus 1 ringer därefter HIA-/PCI-jour på PCI-sjukhus (sjukhus 2) för att meddela att så har skett. Detta är för att minimera risken att patienter tappas bort. Någon rapport lämnas ej.
  • Om PCI-jouren på det först kontaktade PCI-sjukhuset (sjukhus 1 eller 2) står upptagen med ett annat ingrepp och bedömer att inte bli klar inom 30 minuter åligger det HIA-jour/PCI-jour på det först kontaktade PCI-sjukhuset att bereda plats på annat PCI-sjukhus efter överenskommelse per telefon.
  • Akutsjukhusen får inte under några omständigheter lägga på ambulansorganisationen att leta lämpligt PCI-sjukhus med möjlighet att ta emot patienten.
  • Om EKG och klinisk bild är misstänkt men ej säker STEMI bör ambulansen hänvisas till akutmottagning på PCI-sjukhus enligt jourläkares rekommendation. HIA-jour på respektive sjukhus bör då informeras per telefon.
  • Akuta eller planerade driftstörningar ska i första hand minimeras för att upprätthålla bästa möjliga vård. När akuta eller planerade driftstörningar föreligger meddelas övriga PCI-sjukhus. Vid driftstörning mer än 24 timmar meddelar respektive sjukhus chefläkare som kontaktar Tjänsteman i beredskap (TiB) för ambulansorganisationen.

Rutin när först kontaktade sjukhus ej har PCI-beredskap

Rutin PCI-beredskap

Ambulanspersonal

HIA-jour/jourläkare sjukhus 1

HIA-jour/PCI-jour sjukhus 2

EKG skickas/larmas till

närmaste sjukhus enligt rutin.
Mottagande enhet kvitterar "Larm" samt bedömer EKG.Bedöms indikation för akut koronarangiografi föreligga där sjukhus 1 ej har PCI-möjlighet ombeds ambulansen skicka FRAPP-EKG till lämpligt PCI-sjukhus.

Vid telefonkontakt ordineras läkemedel enligt fastställd rutin för Akut hjärtsjukvård.HIA-jour/jourläkare på sjukhus 1 ringer därefter HIA-/PCI-jour på PCI-sjukhus (sjukhus 2) för att meddela att man bett ambulans vidarebefordra ett FRAPP-EKG.


Ambulanspersonalen går in i EKG-fliken i amPHI mobile och markerar samma EKG som tidigare och väljer att "Larma" sjukhus 2.

Läkare på sjukhus 2 kvitterar ”Larm” samt tittar på skickat EKG och kontaktar ambulans och ordinerar läkemedel enligt fastställd rutin för Akut hjärtsjukvård.

Ambulanspersonalen väljer

rätt destination i SAFE.


 

Kontaktväg för omdirigering av STEMI-patienter

Kontakt

Sjukhus

Telefon

Danderyds sjukhus: PCI-jour

08-123 587 87

Karolinska Solna: HIA-jour

08-123 760 01

Karolinska Huddinge: HIA-jour

08-123 804 00

Södersjukhuset: HIA-jour

08-123 630 35

S:t Görans sjukhus: HIA-jour


Måndag-fredag 08.00-20.00*: 08-587 030 30

Lördag-söndag och helgdag 08.00-20.00*: 08-587 030 67

*Gäller till 2024-09-02. Därefter endast möjligt att ta emot patienter under kontorstid.