Ombokning av planerad kirurgi

En patient som kallats till planerad kirurgisk behandling har rätt att omboka tiden. Om operationstiden har stämts av med patienten är max två ombokningar tillåtna om inte synnerliga skäl föreligger. En operationsanmälan gäller i ett år.

Om patienten avbokar sin sista avtalade operationstid eller om ett år passerat efter anmälningsdatum, ska ansvarig kirurg omvärdera behovet av operation och operationsanmälan ska tas bort från planeringsverktyget.

Om innehållet

Författare: Jacob Freedman, specialsakkunnig läkare inom kirurgi

Publicerat: 10 januari 2022