Immunsuppressiv medicinering

Kvinnor som behandlas med immunsuppressiv medicinering under graviditeten

Många nya behandlingar har tillkommit för effektiv behandling av kroniska sjukdomar. Det gäller t.ex. vid inflammatoriska tarmsjukdomar, MS, reumatiska sjukdomar mm. Flera av dessa nya läkemedel påverkar den gravida, men också kommande barn, på så sätt att levande försvagade vacciner är olämpliga att ge barnet upp till 6 månader efter förlossningen, ibland längre.

För barnet gäller det fram för allt Rotavirusvaccination och BCG (vaccination mot TBC) och för modern rubellavaccination på BB, men även andra vaccinationer kan vara olämpliga.

Gravida som står på immunsuppressiv medicinering ska remitteras till SpecMVC på vald förlossningsklinik för ta ställning till vaccination av barnet. Eventuell vaccination av den gravida ska alltid göras i samråd med kvinnans ordinarie läkare.

Information om vilka läkemedel som är immunsuppressiva och som kan påverka riskerna för mor och barn vid en vaccination, finns på Janusinfo.se/fosterpåverkan under respektive läkemedel.

Vid tveksamhet remittera till Sachsska vaccinationsteam.

Om innehållet

Författare: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 5 december 2019

Faktagranskad: 19 december 2019

Till toppen