Privat sparande av navelsträngsblod rekommenderas inte

Det finns privata företag som erbjuder föräldrar att spara sitt barns navelsträngsblod då det innehåller unika stamceller som kan användas vid behandling av vissa svåra sjukdomar. Region Stockholm rekommenderar inte privat sparande av navelsträngsblod även om det är tillåtet.

Utifrån nuvarande vetenskaplig kunskap anser Region Stockholm att det inte är medicinskt motiverat att spara sitt barns navelsträngsblod för eget bruk.

Här nedan kan du ladda ned patientinformation med argument som förklarar varför det inte anses vara medicinskt motiverat. Läs även följebrevet från Britt Arrelöv, regional vävnadssamordnare, och Johan Bratt, chefsläkare.

Kontakt vid frågor

Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén samt ordförande i centrala gaskommittén.

Om innehållet

Uppdaterad: 10 september 2019

Faktagranskad: 10 september 2019

Till toppen