Förstföderska - Basprogram

3. Översikt av information och kontroller

3.1 Översikt förstföderska

Översikt förstföderska

Graviditetsvecka

Kontroller/information


Inskrivningsbesök 1

(1–2 veckor efter kontakt med BMM, individuellt

eller i grupp)
Inskrivningsbesök 2
 • Initial riskbedömning/basprogramsbedömning av graviditeten.
 • Erbjud eventuellt läkarbesök för vårdplanering.
 • Information/samtal om fosterdiagnostik och amning.
 • Blodgruppering + fetalt Rh grav. v 10+0, hepatit B, hiv, rubella, syfilis, ferritin och Hb, p-glukos, BT, u-protein, vikt/BMI. Erbjud klamydiaprov.
 • Ställ frågan om våld i nära relation/annat våld/övergrepp enskilt eller vid något kommande enskilt besök snarast.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: TBC, Hepatit C, Gynekologiskt cellprov, Könsstympad. Ange önskad förlossningsklinik för gravida med reservnummer i Patientnoteringar i Obstetrix. 

16 veckor

(enskilt besök

för den gravida) • EPDS
 • Identifiera eventuell förlossningsrädsla.
 • Identifiera eventuellt behov av extra amningsstöd.
 • Uppföljning av levnadsvanor vid behov.
 • Uppföljning av eventuell social problematik.
 • Ställ frågan om våld i nära relation/annat våld/övergrepp (om ej tidigare tillfrågad under graviditeten).

20 veckor
 • Gruppträff alternativt enskilt besök.
 • Samtal om amning, kroppsliga förändringar.
 • Planering av arbete/ledighet under graviditet.

25 veckor
 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, vikt, Hb, p-glukos, u-protein.
 • Information om fosterrörelser.
 • Val av förlossningssjukhus.
 • Information föräldragrupper, förlossningsföreläsningar.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Planera för immuniseringsprov och informera om Rh-profylax (Rh-neg). OGTT (grav.v. 24–28).

29 veckor • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, p-glukos, u-protein.

Utökade kontroller/åtgärder: Rh-profylax

31 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, u-protein.
 • Uppföljning av tobak/alkohol/annat substansbruk.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Allmänpliktiga resistenta bakterier (ARB). MRSA, VRE, ESBL samt ESBL carba.

33 veckor35 veckor


 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, Hb, p-glukos, YP, u-protein.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Överrapportering till BVC av familj med extra behov av stöd samt sjukdom hos någon av föräldrarna som föranleder extra kontroller.

37 veckor 


 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, vikt, YP, u-protein
 • Sammanfattning av graviditeten, eventuell viktig information till vårdkedjan, riskbedömning och eventuell vald preventivmetod.
 • Val av barnavårdscentral (BVC).
 • Information om skakvåld och plötslig spädbarnsdöd.

39 veckor


 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, YP, u-protein.

40 veckor
 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, YP, u-protein.
 • Informera muntligt och skriftligt om induktion v 41.
 • Skicka remiss till Spec-MVC för induktionsbedömning i v 40+2-4.

(41 veckor)


 • Förstföderskor tillhör prioriterad grupp och ska vara planerade via Spec-MVC.
  Om en gravid ändå söker BMM sker handläggning enligt nedan:
  • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, YP, u-protein.
  • Barnmorskan eller den gravida tar kontakt med vald förlossningsklinik per telefon v 41+2–3 och bokar induktion v 41+5.

Eftervårdsbesöken

(t.o.m. 16 veckor
postpartum) • Initial telefonkontakt inom två veckor.
 • Eftervårsbesöken erbjuds med fördel vid flera tillfällen, efter behov.
 • BT, vikt, Hb.
 • Genomgång av förlossningen vid behov.
 • Gynekologisk undersökning.
 • Amningsuppföljning och amningsstöd vid behov.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning.


Till toppen