Fetmaoperation

Gastric bypass (GBP) var tidigare den vanligaste fetmaoperationen.

Operationen innebär att magsäcken kopplas bort, man sparar en liten magsäcksficka som tunntarmen kopplas till. Detta innebär att ett försämrat upptag av födointag och även förändringar i mag-tarmkanalens fysiologi som kan orsaka metabola komplikationer. GBP medför att den opererade måste anpassa födointaget och fortsätta med livslång substitution av vissa vitaminer och mineraler.

Operation med gastric sleeve blir allt vanligare. Operationen innebär att magsäcken görs om till ett smalt rör och överskottet tas bort. Ingen omkoppling sker men med operationen tas den del av magsäcken bort där Ghrelin bildas som är ett hungerhormon vilket minskar hungerkänslorna efter mat och sötsaker. Kombinationen med en mindre magsäck ger en tidigare mättnadskänsla.

Fördelen med gastric sleeve jämfört med gastric bypass är främst mindre risk att drabbas av dumping, tarmvred, magsår eller vitamin- och mineralbrist.

Även Gastric balloon (GB) förekommer i fetmabehandling, detta innebär att en ballong av silikon läggs ner i magsäcken med gastroskop i narkos. Vid misstanke om graviditet ska ballongen snarast tas ut ur magsäcken på kvinnan. Kontakta behandlande klinik.

De som genomgått GBP rekommenderas regelbunden uppföljning i 5 år på opererande enhet. Rekommendation är att man ska vänta cirka ett år innan man blir gravid, eller så länge man går ned i vikt. Risk för graviditetsdiabetes minskar från 7 till 2 procent efter fetmaoperation.

De som är opererade med GBP ska under graviditeten ta följande vitaminer:

 • T. multivitamin 1x1
 • T. Behepan® 1mg 2x1
 • T. D vitamin-calcium 1x2, tredje trimestern 2x2
 • Järnpreparat tvåvärt järn 100 mg 1x1 (mer kan ej tas upp p.g.a. operationen) samt Folsyra 5mg 1x1 från 4 veckor innan planerad graviditet. Järn och folsyra ska tas under hela graviditeten och amningsperioden.

Ny godkänd behandling som nu ofta ordineras av opererande klinik, specialgjord för personer som är magsäcksopererade och som innehåller, vitamin B12, vitamin B1, kalcium, D-vitamin, järn, zink, folsyra och järn:

 • T Baricol Complete 1x2, finns som tuggtablett eller brustablett (receptfritt)
 • Extra D-vitamin kan behövas t.ex. mörkhyade, täckta kvinnor.

Generella kostråd efter fetmaoperation

6–7 måltider per dag. Måltiderna ska vara ca 3 dl och bör innehålla 1/3 protein. Maten bör vara fiberrik och sockermängden ska minskas. ”Tänk proteinrik diabeteskost”. Maten måste tuggas väl.

Vätska bör drickas i små klunkar mellan måltiderna för att minska risk för dumping.

Handläggning

 • Kontrollera att den gravida tar kosttillkost som är ordinerat från kirurgkliniken
 • Erbjud läkarbesök i tidig graviditet för graviditetsplanering om mindre än ett år gått sedan operation, dålig följsamhet till kosttillskott mm.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 och oftare vid behov.
 • Vid misstanke om näringsbrist (ex operation mindre än 1–2 år sen, ej tagit sina vitaminer), kan följande prover tas:
  Blodstatus, S-Ferritin, B-12, folsyra,25-OH vit – D, Calcium - p, Fosfat - p, Magnesium - p, Zink - s, Albumin - p.
 • Vid otillräcklig effekt av per os behandling ovan, överväg ev. injektionsbehandling B12 och järn samt remiss till SpecMVC.
 • Vid misstanke om graviditetsdiabetes, kontrolleras p-glukos 5 ggr/dag, dagligen under 7 dagar, fastande på morgonen och 60 min efter påbörjade måltider - frukost, lunch, middag och innan sänggående. Dokumentera på avsedd lista. Diagnos ställs redan om 3 värden är ≥målvärdet efter en veckas självkontroll. OGTT kan ej utföras p.g.a. dumpingsymtom se riktlinje Graviditetsdiabetes

Komplikationer

Inre bråck är en relativt vanlig komplikation som drabbar så många som 5-15 % av GBP opererade. Vid oklara buksmärtor ska läkare kontaktas för bedömning och åtgärd.

 1. Alterations in gastrointestinal physiology after Roux-en-Y gastric bypass. Ponsky TA, Brody F, Pucci E. J Am Coll Surg 2005; 201:125-131.
 2. Santulli P, Mandelbrot L, Fachiano E et al. Obstretrical and Neonatal Outcomes of Pregnancies following Gastric Bypass Surgury: A Retrospective Cohort Study in a French Referral Centre. OBes Surg (2010) 20:1501-1508
 3. Yamamotot Nomura RM et. Anemia During Pregnancy after Silastic Roux-en-Y Gastric Bypass: Influence of Time to Conception. Obes Surg (2011):479-484
 4. Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery. Kari Johansson, Ph.D., Sven Cnattingius, M.D., Ph.D., Ingmar Näslund, M.D., Ph.D., Nathalie Roos, M.D., Ph.D., Ylva Trolle Lagerros, M.D., Ph.D., Fredrik Granath, Ph.D., Olof Stephansson, M.D., Ph.D., and Martin Neovius, Ph.D.N Engl J Med 2015; 372:814-824February 26, 2015DOI: 10.1056/NEJ Moa1405789
 5. Nutritional Defiencies After Gastric Bypass Surgery. John Seeniann, DO MPH, Carl Hoegeri, DO, MSc. J Am Osteopathi Assoc. 2009; 601–604

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 26 maj 2021

Till toppen