Syfilis

Syfilis under graviditet (Lues)

Bakgrund

Syfilis är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.Huvudsakligen sker smitta sexuellt eller via blod, men kan också överföras vid graviditet och orsaka allvarliga skador på fostret. Vid behandling före graviditetsvecka 16 är risken för skador på fostret minimal. Hög frekvens av syfilis förekommer i till exempel Baltikum, Ryssland, Asien, Afrika och Sydamerika.

Provtagning

 • Syfilis ingår sedan 2005 i infektionsscreeningen för gravid och tas i samband med inskrivning på barnmorskemottagning (BMM).
 • Vid misstanke om smittorisk efter att screeningprov är utfört, ska nytt syfilisprov tas under graviditeten. Till exempel vid sexuellt riskbeteende, syfilisliknande symtom (ett eller flera sår på könsorganet, runt ändtarmsöppningen eller vid munnen) eller efter övergrepp.

Handläggning vid positiv syfilis

 • Läkarbesök bokas på BMM.
  Syfilis - Läkarinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Smittskyddsanmälan ska alltid utföras vid positivt provsvar oberoende om det är gjort tidigare och kan utföras av barnmorska innan läkarbesöket. Ange i anmälan till vilken klinik/mottagning den gravida remitterats till.
  Elektronisk smittskyddsanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Patienter med positiv syfilis ska handläggas på specialistmottagning där kompletterande smittskyddsanmälan, smittspårning, antibiotikabehandling, eventuellt ytterligare provtagning för STI och uppföljning ombesörjes.
 • Remiss skickas av läkare till:
  • Specialistmottagning sexuell hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
  • Specialistcentrum Sexuell hälsa, Södersjukhuset.
 • Vid positiv syfilis, även om det står sannolikt genomgången infektion och tidigare adekvat behandling är given, ska remittering för bedömning ändå ske. De specifika screeningtesterna kan vara falskt positiva och ibland kan kompletterande analyser behöva göras. Detta utförs då på specialistmottagning.
 • Remiss skickas av läkare till Spec-MVC för bedömning av eventuellultraljudsuppföljning.
 • Patientinformation och förhållningsregler angående smittorisker ska ges muntligt och skriftligt av läkare till den gravida. Patientinformationen finns översatt till flera olikaspråk.
  Syfilis - Patientinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Barnmorskan dokumenterar positiv syfilis och behandling i sammanfattningen samt i patentnoteringar. Överrapportera till BVC både skriftligt och muntligt.
  Skriftlig överrapportering till BVC

 

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 27 april 2016

Uppdaterad: 20 november 2020

Till toppen