Rh-profylax - generella direktiv

Ordination genom generella direktiv vid BMM i Region Stockholm (SoSFS 2001:17). Ordination gäller anställda leg barnmorskor.

OBS: Alla läkemedel ska alltid dokumenteras i Obstetrix under sökord speciell omvårdnad.

läkemedelsordination

Indikation/tillstånd
 • Profylax mot Rh-immunisering:
 • Rh-negativ mor med Rh-positivt barn
 • Profylaxen ges i graviditetsvecka 28+0—30+0

Preparat/styrka

 • Rhophylac injektionsvätska

Dosering/administrering

 • Förifylld spruta

Maxdos/dygn

 • 1500 IE (300 mikrogram) /2 ml

Kontraindikation

 • Allvarlig trombocytopeni

Biverkningar

 


 • Mindre vanliga biverkningar är hudreaktioner, feber, huvudvärk.
 • Mycket ovanlig biverkan är anafylaktisk reaktion.

Interaktion

 


 • Vaccination med levande virusvaccin bör skjutas upp 3 mån efter inj.
 • Serologiska tester för antikroppar mot ex erytrocyter kan påverkas.

Observera/övrigt

 


 • Sprutans Lotnummer ska anges.
 • Ges eJ till redan känd Rh-immuniserad kvinna.

Om innehållet

Publicerad: 6 maj 2020

Reviderad: 2 februari 2022

Utfärdad av: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Stockholm

Till toppen