Covid-19 - Samlad information

Covid-19 i samband med graviditet och eftervård – samlad
information.

Gravida har inte ökad risk av smittas av covid-19. 50–80 % får ingen eller lindrig sjukdom men det finns några faktorer som barnmorskor och läkare måste vara uppmärksamma på hos gravida under pandemin.

 • Personer med covid-19 infektion har ökad risk för trombos. Det innebär att gravida
  som har andra riskfaktorer för trombos kan behöva trombosprofylax under
  graviditeten och upp till 6 veckor efter förlossningen. Det gäller även om de vårdas i
  hemmet under den tid de är sjuka. Se vidare riktlinjen Trombosprofylax till gravida
  och nyförlösta inom öppenvård i samband med Covid-19 infektion.
 • Gravida har ökad risk för svår sjukdom i slutet av graviditeten jämfört med jämnåriga
  kvinnor. Det gäller framförallt gravida med hypertoni, fetma (BMI > 30), ålder > 35 år
  och diabetes typ 1 och 2 samt kronisk lung- eller njursjukdom.
 • Ett flertal studier anger ökad risk för prematuritet och viss riskökning för preeklampsi
 • Vid allvarlig sjukdom med covid-19 under graviditeten (så som hög feber, flera dagars
  sängliggande, andningspåverkan eller annan allmänpåverkan) bör ansvarig läkare på
  barnmorskemottagningen bedöma om och när extra ultraljud är indicerat för kontroll
  av fostrets tillväxt.
 • Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Det är
  arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen. Covid-19 är
  klassificerat som smittämne i riskklass 3. Gravida ska t.ex. inte vårda patienter med
  misstänkt eller verifierad covidsmitta enligt Arbetsmiljöverket. Om arbetsgivaren
  förbjuder den gravida att arbeta har den anställda rätt till graviditetspenning.
  Graviditetspenning kan sökas under hela perioden den gravida är avstängd från
  arbetet och fram till 11:e dagen före beräknad förlossning. Det vanliga är dock att
  arbetsgivaren omplacerar den gravida, anpassar arbetsuppgifterna eller möjliggör
  arbete hemifrån.
 • Gravida som vaccinerats kan arbeta som vanligt. Det kan behövas en individuell bedömning
  om den gravida tillhör en speciell riskgrupp, till exempel om den gravida har en diagnos som
  påverkar vaccinsvaret. Det gäller även gravida som har antikroppar efter genomgången
  covidinfektion: Anpassade rekommendationer för dig som är vaccinerad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Folkhälsomyndigheten)
 • För att minska risken för smitta med covid-19 i samband med förlossningen bör den
  gravida minimera sociala kontakter den sista månaden innan beräknad partus. Den
  gravida bör om möjligt arbeta hemifrån. Äldre syskon bör också vara hemma från
  förskolan. Partner och andra i hushållet bör också minimera risk för smitta under
  denna tid. Covid-19 infektion i samband med förlossningen kan leda till en stor
  belastning på sjukvården. Den gravida/partnern kan sprida smittan till andra, både
  personal och andra födande eller nyförlösta. Det nyfödda barnet kan också bli
  smittat. Även om det inte verkar som om nyfödda barn får en svårare sjukdom, så
  kan det innebära att mor och barn skiljs åt om barnet måste vårdas på
  neonatalavdelning.
 • Risken för missfall eller dödföddhet är inte ökad om modern insjuknar i covid-19. Hos
  kvinnor som testats positivt för covid-19 har positivt prov visat sig hos 2,7 % av
  barnen och av dessa får de flesta milda, övergående besvär som feber,
  luftrörsbesvär, irritabilitet mm. Amning, hud mot hud mm har inte i studier påverkat
  risken för att smitta ska överföras till barnet.
 • Sjukskrivning kan inte användas förebyggande mot sjukdom. Gravida med ökad risk
  för svår sjukdom i covid-19 kan ändå ha andra symtom eller tillstånd som ger
  indikation för sjukskrivning.
 • Gravida ska rekommenderas vaccination mot covid-9 efter graviditetsvecka 12. Se
  vidare riktlinjen Vaccin av gravida mot covid-19.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 21 januari 2022

Till toppen