Covid-19 - Tillfällig riktlinje om besök på BMM

Tillfällig riktlinje om besök på BMM för patienter som har symtom på covid-19.

Bakgrund

Personer som insjuknar med luftvägssymtom, feber och/eller andra symtom som inger misstanke om infektion med Covid-19 ska undvika kontakt med andra. Vid Covid-19 är virusutsöndringen som högst vid insjuknandet och de första 2–3 dagarna efter att sjukdomen brutit ut. Därefter sjunker virusnivåerna snabbt och man kan betraktas som smittfri efter sju dagar under förutsättning att man varit feberfri de senaste två dygnen.

Handläggning

Tabellen nedan kan användas som stöd vid planering/prioritering av besök på BMM. En individuell bedömning är ofta nödvändig.

Stöd för prioritering av besök

Besökstyp

Åtgärd

Kommentar

Cytologprov
 • Ombokas till tidpunkt för förväntad symtomfrihet • De som kallas till BMM tillhör en prioriterad grupp.
 • Större delen av screeningen sker som självprovtagning.

Preventivmedel

 • Ombokas
 • Distanskontakt vb

STI
 • Ombokas
 • Ev. info om att avstå sex/använda kondom tills prov kan tas.
 • Info om hemtest för klamydia att beställa från 1177.

Inskrivning 1
/Hälsosamtal
 • Distanskontakt vb

 • Konsultera läkare vb utifrån anamnes (t.ex. kronisk sjukdom, medicinering, egen trombos i anamnesen).
 • Vänta med ev provtagning till symtomfrihet

Inskrivning 2
 • Ombokas
 • Vänta med ev provtagning till symtomfrihet.
 • Ev KUB handläggs i samråd med ultraljudsenhet

Läkarbesök på BMM

 • Ombokas
 • Distanskontakt vb

RUL

 • Ombokas (av patienten)


Övriga ultraljud


 • Ombokas i samråd med ultraljudsenhet


Besök v 16 och 20

 • Distanskontakt vb
 • Ev ombokning

Besök v 24 till 41 • BT mäts med samma maxintervall som enligt basprogram.
 • P-glukos, vikt, Hb, SF, urinodling, OGTT, blodgruppering kan vänta 2 veckor i de flesta fall.
 • Ev ordinerade prover, individuell bedömning.
 • Om fosterläge inte kunnat kontrolleras skriv patientnotat till förlossningen.
 • Avstämning via distanskontakt.
 • BT kan kontrolleras via egen BT-mätare i hemmet.
 • Anhörig kan hämta urinsticka och provrör på BMM.
 • Konsultera läkare vid osäkerhet kring handläggning.
Vård efter förlossning

 • Genomför det som är möjligt via distanskontakt. Omboka.


Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: April 2020.

Reviderad: 8 oktober 2021

Till toppen