Bakgrund och syfte

Syftet är gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt evidensbaserade metoder baserade på vetenskap för patientens bästa. Riktlinjerna bygger på evidens i första hand, och där sådan fattas, på konsensus om bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling.

Riktlinjerna utarbetas gemensamt av läkare och barnmorskor från alla förlossningsenheter och från mödrahälsovården inom Region Stockholm och Gotland samt Centrum för fostermedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Gruppen har möten varje termin samt ett internat per år då man utarbetar nya riktlinjer, ser över befintliga och vid behov uppdaterar.

Riktlinjerna är tillgängliga för alla och godkänns av Regionalt programområde.