Audit och Dudit

Audit och Dudit - handledning för barnmorskor inom mödrahälsovården

Rosenlunds mödravårdsteam är en mödravård inom Beroendecentrum som vänder sig till gravida och blivande familjer med substansbrukssyndrom. Vi har i uppdrag att verka för en nykter och drogfri graviditet och kan ta över vårdansvaret under graviditeten när behov av utökat stöd finns.

Nu finns det möjlighet att boka digital handledning via Teams med barnmorska från Rosenlunds mödravårdsteam. Syftet är att erbjuda dig som barnmorska stöd i arbetet med screeningformulären Audit och Dudit. Det är ett öppet forum där råd och tips om hur samtalen om alkohol och substansbruk kan föras samt ett forum där deltagarna styr vilka frågor som diskuteras. Ta gärna med dig ett eget patientfall att utgå från.

Om innehållet

Uppdaterad: 4 februari 2022

Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen