Eftervårds-ambassadörsutbildning

I stora drag kommer dagen att börja med information om vård efter förlossning och att vara eftervårdsambassadör. Amal Omer-Salim, nutritionist, PhD, projektledare amning och utbildningsinsatser i vårdkedjan, MHV-enheten kommer diskutera: Amning; myter, fakta och tips.

Definitivt program kommer längre fram.

Vi avslutar med gemensam lunch för alla eftervårdsambassadörer, som MHV-enheten bjuder på.

Anmäl dig här:

Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, 111 64 Stockholm

Om innehållet

Uppdaterad: 12 oktober 2021

Till toppen