Förlossningsrädsla

Utbildning för blivande samtalsbarnmorskor

Utbildningen är uppdelad i två delar. I den första delen får ni ta del av en föreläsning med Leg Psykolog Rebecca Rickert-Olsson som syftar till att ge en djupare förståelse kring ångest och depression relaterat till förlossningsrädsla. I del 2 håller Jennie Lenntorp i utbildningen. Här går vi igenom omhändertagande av gravida med en måttlig förlossningsrädsla. Fokus läggs på stödsamtalet, dess struktur och dokumentation.

Om innehållet

Uppdaterad: 24 januari 2022

Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen