Fosterdiagnostik och ultraljud

Region Stockholms ultraljudsprojekt är ett samarbetsprojekt mellan Mödrahälsovårdsenheten, ultraljudsmottagningarna samt Centrum för fostermedicin. Projektet består av flera olika typer av kompetenshöjande och stödjande insatser. En del är att erbjuda några barnmorskor per BMM samt några läkare möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom fosterdiagnostik och genetisk vägledning.

Kursen genomförs i Centrum för fostermedicins regi och är 2 ½ dag.

Deltagarna kommer efter genomgången kurs utgöra en extra resurs för övriga kollegor på den egna BMM i dessa frågor. I förlängningen är det tänkt att fosterdiagnostik-och ultraljudsambassadörer införs på BMM och för att vara det krävs att man genomgått denna kurs.

Kursen omfattar följande områden:

  • Kromosomer och kromosomavvikelser
  • Monogent arv, populationsgenetik och multifaktoriellt arv
  • Genetisk fosterdiagnostik
  • Ultraljud och fosterdiagnostik
  • Genetisk vägledning
  • Patientperspektivet
  • Etiska reflektioner

OBS! Kursen är kostnadsfri och riktar sig enbart till barnmorskor och läkare verksamma på barnmorskemottagning inom Region Stockholm. Anmälan ska vara godkänd av chef!

Deltagarna fördelas i tre mindre grupper men första föreläsningsdagen är gemensam och genomförs digitalt. Dag 2 och 3 planeras i nuläget att genomföras fysiskt, men kan komma att ändras beroende på rådande restriktioner.

Har du frågor om kursen kontakta gärna kursledare Charlotta Ingvoldstad Malmgren eller Mödrahälsovårdsenheten, mhvenheten@regionstockholm.se.

Om innehållet

Uppdaterad: 26 januari 2022

Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen