Motiverande intervju

Motiverande Intervju (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att tydliggöra och stärka klientens egen motivation och tillit att kunna genomföra en förändring.

Kursen vänder sig till dig som är anställda på en barnmorskemottagning inom Region Stockholm.

OBS! Kursen kostar 3.500 kronor, anmälan är bindande och ska vara godkänd av din närmaste chef.

Om innehållet

Uppdaterad: 21 januari 2022

Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen