Manualer och användarguider

Dokumenten nås endast inifrån Region Stockholms interna nätverk

Användarguide - Dokumentation vid ECT-behandling - För enheter som ordinerar ECT Pdf, 451.4 kB.

ASRS - användningsanvisning av skattningsskalorna Pdf, 440.4 kB.

Basutredning - manual med tolkningsmallar

Basutredning, instruktion - SLSO Psykiatri Länk till annan webbplats.

Beslutsjournal för LRV - Rutinbeskrivning Länk till annan webbplats.

Instruktion - Blanketter för vårdplan i TakeCare  Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm - Användning av journalmallarna ECT ordination och ECT utvärdering Länk till annan webbplats.

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Länk till annan webbplats.

Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-V. Transkulturellt centrum, Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Rutinbeskrivning - dokumentation av vård enligt LPT inom SLSO Länk till annan webbplats.

Samordnad individuell plan – SIP Länk till annan webbplats.

Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga Länk till annan webbplats.

Strukturerad kommunikation i akuta situationer - SBAR akut Pdf, 111 kB.

Strukturerad kommunikation i icke-akuta situationer - SBAR icke-akut Pdf, 111.8 kB.

Suicidriskdokumentation - Instruktionsfilm stöd för dokumentation i Take Care Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Suicidriskdokumentation - Lathund för dokumentation Länk till annan webbplats.

Termerna "Berörda minderåriga" och "Information om berörda minderåriga" - Anvisning Pdf, 285.8 kB.

Till toppen