Basutredning vid narkotikaberoende och doping

Vuxenpsykiatrins Basutredning (AUDIT – C Pdf, 107.1 kB. tre första frågorna), ASRS, Pdf, 31.5 kB. PHQ-9 Pdf, 43.5 kB., EQ5D Pdf, 38.7 kB., CGI-S, M.I.N.I. Pdf, 953.1 kB.-SCID1, ANAMNES)
Med tillägg: AUDIT Pdf, 93.7 kB. inklusive TLFB, DUDIT Pdf, 147.1 kB. inklusive TLFB , MANSA (alt GAF), V- RISK-10, SCID ll, Suicidstegen Pdf, 88.6 kB., klinisk intervju, somatisk us, blod- och urinprover.

Om innehållet

Granskad av: Johan Franck, verksamhetschef, professor, Beroendecentrum Stockholm. Stockholms medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Till toppen