Bilaga 4 - Fråga - lyssna - agera

Fråga

 • Var ensam med patienten
 • Tala om att våld i relationer är vanligt förekommande (bland kvinnor) och att frågan därför tas upp
 • Koppla i andra fall frågan till eventuella tecken och symtom på våld
 • Fråga om du får ta upp frågan med patienten
 • Tala om hur våld kan uttryckas - psykisk, fysisk, andlig och ekonomisk kontroll
 • Fråga om patienten har erfarenhet av detta

Lyssna

 • Fråga om patienten vill berätta vad hen har varit med om
 • Lyssna. Visa att du tror på det som patienten berättar
 • Bekräfta det du hör, det kan ge skuldbefrielse

Agera

 • Fråga om du får ge din syn på hur våldsutsattheten kan hänga ihop med hur patienten mår, och om vilket stöd som finns att få
 • Ge vård och omvårdnad
 • Bedöm behov av skydd
 • Ge muntlig och skriftlig information, www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Bör finnas tillgänglig till exempel på toaletterna.
 • Om det finns barn under 18 år ska en anmälan till socialtjänsten upprättas
 • Erbjud kontakt med kurator, psykolog eller vid behov psykiatrin
 • Dokumentera
 • Lägg in telefonnummer till arbetsplatsen här:


Till toppen