Bilaga 5 - Registrering av KVÅ-kod

Registrering av KVÅ-kod

via journaltext i Take Care för att det inte ska synas i Journal via nätet.

Registrering av KVÅ-kod via bilden ”Registrering av diagnoser och DRG – öppen vårdkontakt".

Denna registrering ovan syns INTE i journal via nätet.

Frågor hänvisas till verksamhetens ordinarie helpdesk/support.

Till toppen