Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från den 1 mars 2023 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med stöd av LPT kan enskilda individer omhändertas för vård och behandling mot sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård är därmed en av tämligen få situationer då de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade.

LPT ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser grundläggande krav på rättssäkerhet och allt tvång ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde.

Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) grundläggande principer gäller vid tvångsvård på samma sätt som vid all annan vård även om LPT på vissa punkter medger avsteg. Det främsta syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få den enskilde att medverka frivilligt i vården men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in.

Vårdintyg

Vårdintyg. Pdf, 472.5 kB. får endast utfärdas av legitimerad läkare och i omedelbar anslutning till personlig undersökning. Handräckningsbegäran för bistånd av polis i sammanhanget, får endast utfärdas av läkare i allmän tjänst, eller av läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Om en patient som lider av en allvarlig psykisk sjukdom inte medverkar till att bli undersökt kan han/hon omhändertas för undersökning. Det är då polis som utför omhändertagandet (47:1 §) efter beslut av läkare i allmän tjänst enligt 4 § andra stycket.

Till toppen