House-Brackmann

Skalan utgår från House-Brackmann 1985. Den har modifierats av den svenska Bells Pares-studien för att fungera i svenska förhållanden.

House-Brackmann-skalan

House-Brackmann-skalan

Grad

Funktion

Fynd vid undersökning

1

Normal

Normal facialisfunktion i alla områden.

2

Lätt nedsatt

Lätt svaghet synlig vid närmare inspektion. Patienten kan ha mycket diskreta synkinesier (medrörelser).

 • Vid vila: normal symmetri och tonus
 • Vid rörelse:
  • Panna: måttlig till god funktion
  • Öga: sluts helt vid minimal ansträngning
  • Mun: lindrig asymmetri

3

Måttligt nedsatt

Tydlig men ej missprydande skillnad mellan ansiktshalvorna. Märkbar men inte allvarlig synkinesi, kontraktur eller hemafacialis spasm.

 • Vid vila: normal symmetri och tonus
 • Vid rörelse:
  • Panna: liten till måttlig rörelseförmåga
  • Öga: fullständigt slutet vid ansträngning
  • Mun: aningen svag vid maximal ansträngning

4

Måttligt svårt nedsatt

Tydlig svaghet eller missprydande asymmetri.

 • Vid vila: normal symmetri och tonus
 • Vid rörelse:
  • Panna: ingen
  • Öga: ofullständig slutning
  • Mun: asymmetrisk vid maximal ansträngning

5

Svårt nedsatt

Endast knappt märkbar rörelseförmåga.

 • Vid vila: asymmetri
 • Vid rörelse:
  • Panna: ingen
  • Öga: ofullständig slutning
  • Mun: lite rörelseförmåga

6

Total förlamning

Ingen rörelseförmåga.


Till toppen