Om Kunskapsstöd för vårdgivare

Policy för Kunskapsstöd för vårdgivare, en av Region Stockholms medicinska kunskapswebbar.

Syfte

Kunskapsstöd för vårdgivare ska underlätta och effektivisera arbetet i patientmötet för Region Stockholms vårdgivare inom specialiserad vård. Webbplatsen ska bidra till god och jämlik hälso- och sjukvård.

Mål

  • Kunskapsstöd för vårdgivare ska vara det naturliga förstahandsvalet för våra målgrupper
  • Allt innehåll ska ha hög kvalitet och relevans för webbplatsens målgrupp
  • Allt innehåll ska före publicering vara granskat och godkänt av ett Regionalt programområde (RPO)
  • Allt innehåll ska ha en tydlig namngiven avsändare

Primär målgrupp

  • Läkare inom den specialiserade vården i region Stockholm
  • Andra yrkeskategorier i den specialiserade vården i region Stockholm

Sekundär målgrupp

  • Andra yrkeskategorier i vården
  • Kliniskt verksamma under utbildning

Avgränsning

Kunskapsstöd för vårdgivare vänder sig inte till allmänheten.

Publicering

Kunskapsstöd för vårdgivare har en väl förankrad rutin för att ta fram och publicera material på webbplatsen. Allt material som publiceras ska vara godkänt av ansvarigt RPO.

Ansvarsförhållanden

  • RPO ansvarar för att innehåll på respektive ämnessida är korrekt och aktuellt
  • Lagar, förordningar och regelverk styr vad som kan publiceras på Kunskapsstöd för vårdgivare

Externa länkar och kommersiella budskap

Länkning till och från webbplatsen ska inte ha ett kommersiellt syfte eller innehålla kommersiella budskap.

Villkor för innehållet

Kunskapsstöd för vårdgivare strävar efter att all information på webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterad. Vårdgivarens kliniska avgöranden måste dock baseras på en individuell bedömning. Informationen har hämtats från olika källor som bedömts tillförlitliga. Kunskapsstöd för vårdgivare åtar sig dock inget ansvar för eventuella fel eller brister i information på andra webbplatser som Kunskapsstöd för vårdgivare hänvisar till.

Citera Kunskapsstöd för vårdgivare

Det går bra att använda Kunskapsstöd för vårdgivare som källa eller att citera kortare textutdrag. Ange att citatet kommer från Kunskapsstöd för vårdgivare eller att källan är Kunskapsstöd för vårdgivare. Komplettera gärna citatet med en länk till relevant del på webbplatsen. Du får däremot inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd.

Om personuppgifter och kakor

Läs om hur personuppgifter och kakor hanteras på Kunskapsstöd för vårdgivare.