Kunskapsstöd för vårdgivare

Riktlinjer och rekommendationer för specialiserad vård i region Stockholm, framtagna i nära samråd med sakkunniga samt inhämtade från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer successivt att utvecklas och fyllas med mer innehåll. Varmt välkommen!

Varmt välkommen!

På Kunskapsstöd för vårdgivare hittar du kvalitetsgranskade kunskapsstöd för specialiserad vård.

Läs mer