Kunskapsstöd för vårdgivare

Riktlinjer och rekommendationer för specialiserad vård i region Stockholm, framtagna i nära samråd med sakkunniga samt inhämtade från Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Webbplatsen är under uppbyggnad och kommer successivt att utvecklas och fyllas med mer innehåll. Varmt välkommen!

Till toppen