Cancersjukdomar

Inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland får ungefär 13.000 personer årligen besked om att de har cancer. Samtidigt förbättras prognosen för de flesta cancerformer.

Det finns 31 standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet för att korta tiderna till behandling för patienter med misstänkt cancer.

Regionens kliniska riktlinjer för cancersjukvård hittar du på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.