Kontakt till specialistenheterna

På specialistenheterna handläggs komplicerad STI som tex. gonorré, syfilis, resistent mycoplasma, kondylom och besvärlig recidiverande herpes. Därutöver utredning av andra genitala besvär, sexuell problematik samt genital smärta. På Södersjukhuset finns även Gynekologiska HBT-mottagningen och HBTQ-ung.

Vid remittering av patient till specialistenhet

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Specialistmottagning sexuell hälsa

Adress: Infektionsgatan 53 (I53), 141 86 Stockholm
Telefon för patienter: 08-585 822 20
Telefon: 08-585 822 20, knappval 6 för tjänsteärenden.
Fax: Provsvar faxas till: 08-585 819 70
Remiss i TakeCare: H Sexuell hälsa spec Mott (eller via pappersremiss till adress ovan om man saknar TakeCare)

Kontaktpersoner

Berit Lidström, kurator
E-post: berit.lidstrom@regionstockholm.se
Telefon: 08-585 870 47

Ingrid Aldehag Hansen, barnmorska
E-post:
ingrid.aldehag-hansen@regionstockholm.se
Telefon: 08-585 866 08

Södersjukhuset

Specialistmottagning sexuell hälsa

Adress: Sjukhusbacken 10, 118 61 Stockholm
Telefon för patienter: 08-123 655 00
Telefon tjänsteärenden: 08-123 626 94
Fax: Provsvar faxas till 08-123 625 64
Remiss i TakeCare: SÖS Spec.sexuell hälsa

Gynekologisk HBT-mottagning

Webbokning: 08-123 655 00

HBTQ-ung

Webbokning: 08-123 625 81

Kontaktpersoner

Annika Taube, barnmorska
E-post:
annika.taube@regionstockholm.se 
Telefon: 08-123 625 35

Robert Valsinger, kurator
E-post:
robert.valsinger@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 643 93