Genital undersökning

Gynekologisk undersökning

Gynekologisk undersökning innebär för många kvinnor och transpersoner en känsla av utsatthet. Respekt och varsamhet är därför nödvändigt. Än mer uttalat är detta vid unga personers första undersökning, personer från andra kulturer, samt personer som tidigare varit utsatta för olika former av smärtsamma undersökningar eller övergrepp av sexuell- eller våldsnatur. Personer som under unga år varit utsatta för olika kroppsundersökningar kan också reagera mycket starkt negativt vid vanlig gynekologisk undersökning.

Vid gynekologisk undersökning är det av vikt att:

  • hälsa och presentera sig själv tydligt och klart med namn och funktion
  • alltid skapa samtalskontakt med kvinnan påklädd
  • respektera personens behov och önskemål av att skyla sig, dock ej så att det hindrar undersökningen
  • närma sig personens underliv med försiktighet, till exempel snudda vid låret så att personen är beredd på undersökningen
  • tala om de olika momenten så att personen har möjlighet att förstå vad som händer
  • berätta bekräftande att allt är bra eller vilka fynd man har gjort som behöver vidare åtgärd
  • avsluta med personen åter påklädd och nytt samtal.

Genital undersökning av män

Självklart är ovanstående punkter av lika stor vikt vid undersökning av män.

Män undersöks med fördel i liggande (scrotum eventuellt även i stående) och med förstoringslampa (lupplampa) tillgänglig.

Förbered alltid patienten på eventuellt pinnprov från uretra.

Berätta och bekräfta!

Cytologprov

Gynekologisk hälsokontroll

För att tidigt upptäcka förstadier till livmoderhalscancer kallas kvinnor som är mantalsskrivna i Stockholms läns landsting till gynekologisk cellprovtagningfrån 23års ålder. Från 23-49 års ålder kommer en kallelse vart tredje år, därefter vart sjunde år mellan 50-64 års ålder.

Hos kvinnor mellan 23-29 år ska man analysera för dysplasier.

Hos kvinnor 30-64 år görs istället screening för högrisk humant papillom virus.

Sättet att ta cellprovet är likadant. Se nedan.

Personer som genomgått en transition och har fått ett manligt personnummer blir inte kallade enligt screeningprogrammet så de måste aktivt söka barnmorskemottagning eller gynekologmottagning för att ta smear.

Symtomfria kvinnor: Friska kvinnor utan symtom kallas via screeningsprogrammet för provtagning enligt ovan.

Kvinnor med symtom: Smear ska tas vid olaga blödning och kvinnan bör remitteras till gynekolog för vidareutredning. Vid smear med atypi eller makroskopisk förändring på portio bör patienten remitteras till kvinnoklinik eller gyn-mottagning för utredning samtvidare åtgärder.

Kvinnor och graviditet: Cellprov tas i samband med det första besöket på mödravårdscentralen om prov inte är taget under de senaste tre åren. Har patienten någon gång under livet haft cellförändringar ska nytt cellprov tas om det inte är taget det senaste året. Undvik att ta prov de första 8-12 veckorna post partum då cytologerna under denna tid har svårt att göra en adekvat bedömning.

Provtagningsrutiner: Smearprovet tas som första prov innan portio avtorkas och innan palpation utförs (provet ska fånga upp exfolierade celler från portio) OBS! patienten bör inte ha pågående blödning).

Cellprovet tas från tre stationer:

  • Portios yta med plastspatel
  • Cervikalkanalen med borste

Provmaterialet omhändertas enligt lokala rutiner.
På remissen bör anges pågående hormonell behandling liksom kliniska fynd, tecken till HPV-infektion och eventuell tidigare atypi/dysplasi

Graviditetstest

Tidig graviditetsdiagnostik är av betydelse på många sätt - både psykologiskt och medicinskt.

HCG i urinkan påvisas 1-2 veckor efter befruktning. Testet utförs 1 vecka efter utebliven förväntad menstruation. Tidig diagnostik kan framför allt vara av betydelse om kvinnan avser att avbryta graviditeten. Om misstanke på graviditet finns och graviditetstestet är negativt rekommenderas nytt test. Diagnostiseringen kan i oklara fall kompletteras med ett S-HSG.

HCG i maternellt serumkan mätas redan 6-7 dagar efter befruktning. Vid vissa tillstånd används HCG-bestämningen i serum ur diagnostisk synpunkt. Om kvinnan/paret väljer att fortsätta graviditeten hänvisa till MVC. Om kvinnan/paret väljer att avbryta graviditeten hänvisa till kvinnoklinik eller ungdomsmottagning.

Stor tillgänglighet och personlig rådgivning i samband med utförande av en graviditetstest är av mycket stort värde.

Samtliga barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar erbjuder gratis graviditetstest. Apotek säljer graviditetstester.

Om innehållet

Uppdaterad: Juni 2019

Faktagranskad: Juni 2019

Faktagranskare: Lena Moegelin, Södersjukhuset