Vårtor, utslag, klåda

Många tror att de drabbats av en STI vid upptäckt av nytillkomna hudförändringar i underlivet, framför allt om de haft tillfällig eller ny sexuell kontakt en tid innan. Olika typer av utslag och klåda kan dock ha andra orsaker. Var ändå alltid frikostig med klamydiatest.

Se även Humant papillomvirus och Balanit, vulvit.

Män:

"Vårtor"

 • Kondylom, se även Humant papillomvirus
 • Mollusker: Navlade välavgränsade papler
 • Naevi: kan med tiden få ett vårtliknande utseende
 • Skivepitelcystor, hårfolliklar, talgkörtlar kan ibland vålla oro
 • Pearly penile papules: På corona glandis; normalfynd

Utslag

 • Balanoposthit: Rodnad på glans och preputium med eller utan klåda (ibland p.g.a. candida, se Balanit, vulvit). Hygienråd: Cortimyk/Daktacort 1-2 veckor, om ej bra remiss till STI-mottagning
 • Inflammerade papler på penisskaft + klåda lokalt och/eller generellt: Tänk på att leta skabb, eventuellt remiss till STI-mottagning vid osäkerhet
 • Enstaka förändringar kan vara atherom, follikulit, furunkel
 • Ljumskar, skrotum: Intertriginöst eksem eller annan hudsjukdom
 • Lårens insidor, tinea cruris: Cortimyk/Daktacort eller imidazol-kräm.

Klåda

 • Leta efter löss (flatlöss + gnetter i pubisbehåringen)
 • Överväg även skabb, leta mellan fingrarna och inspektera huden f.ö
 • Hygienråd, minskad tvålanvändning.

Kvinnor:

"Vårtor"

 • Kondylom, se även Humant papillomvirus
 • Mollusker: Navlade välavgränsade papler
 • Naevi, kan med tiden få ett vårtliknande utseende
 • Skivepitelcystor, hårfollikel, talgkörtlel kan ibland vålla oro
 • Naturliga slemhinneflikar: Om osäker remiss till STI-mottagning eller gynekolog.

Utslag

 • Vulva: Intertriginöst eksem (candida eller annan hudsjukdom): Cortimyk/Daktacort 1-2 veckor. Om ej bra, remiss STI-mottagning
 • Enstaka förändringar kan vara atherom, follikulit, furunkel
 • Lårens insidor: tinea cruris: Cortimyk/Daktacort eller imidazolpreparat.

Klåda

 • Gör sedvanlig gyn-undersökning för att utesluta candidavulvovaginit, se Vaginos/vaginit (slidkatarr)
 • Leta efter löss (flatlöss + gnetter i pubisbehåringen), överväg även skabb (leta mellan fingrarna och inspektera huden f.ö.)
 • Minska tvålanvändningen. Torka efter våtkontakt. Luftiga byxor.

Om innehållet

Uppdaterad och faktagranskad: Oktober 2022

Faktagranskare: Arne Wikström, Karolinska Universitetssjukhuset