Diagnoser

Viktigt med rätt diagnos inklusive bi diagnos och åtgärdskod för varje tillstånd så att statistik, kostnadsersättning och forskning blir så tillförlitlig som möjligt. Diagnoserna ifylls i något av de journalsystem som används i Take Care och/eller Obstetrix.

Diagnoser vid bröst/bröstvårta/amningsproblem av AMSAK bearbetad version från ICD-kod 10.

O91 och O92 är alltid huvuddiagnos.

Bröstvårta

O91.0

Infektion i bröstvårta

O92.0

Indragen bröstvårta

O92.1

Sår/fissur på bröstvårta

O92.2

Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel/bröstvårta (white spot,mjölkblåsa, vitnande bröstvårta)

Bröst

O91.2

Mjölkstas/engorgement/mjölkstockning

O91.1A

Infektiös mastit

O91.1B

Bröstabscess/bröstböld

O92.7

Andra och icke specificerade amningsproblem

Infektionsdiagnoser

B95.7

Koagulas neg staff

B98.A

GBS

B95.0

GAS

B95.4

Streptokocker C,G

B37.9

Candida

U82.1

Resistens mot Meticillin

Z22.3

Bärare av andra bakterier

Mjölkproduktion/laktation

O92.4

Sviktande mjölkproduktion/otillräcklig mjölkmängd

O92.5

Amningsnedläggning/undertryckt mjölkproduktion

O92.6

Överproduktion av mjölk

Amningsrelaterade problem

O92.7

Amningstekniska problem: r/t barn/mamma

O92.7+ Z 99.8

Amningshjälpmedel

O92.7+O60.9

Amning prematur <36+6

O92.7+O30.0

Amning tvillingar

O92.7+N64.4

Mastodyni/smärtsam amning

Z87.5

Tidigare komplicerad amning

Z91.8

Samtal ”amningsrädsla” (gravida)

Bilddiagnoser

N63.9

Ospecificerad resistens i bröst

N64.4

Mastodyni/smärtsam amning

Z98.8

Amning efter bröstreduktion

Z41.1

Amning efter bröstimplantat

L30.9A

Eksem på bröstvårta

I173.0

Raynaud´s fenomen

L40.9

Psoriasis

Z99.8

Amningshjälpmedel (amningsnapp, bröstpump)

060.9

Prematur förlossning t o m v 36+6

E22.1

Prolaktinom

N64.5

Andra sjukdomstecken och symtom från bröst (t ex rusty pipes/blod i mjölken)

Åtgärdskoder

AV 061

Provtagning, odling

DM001

Amningshjälp

AM035

U-ljud av lakterande bröst

DM020

Punktion av lakterande bröst

DM021

Inläggning av dränage lakterande bröst

DV067

Spolning av dränage

QXB10

Såromläggning av rupturerad böld

XV008

Recept/ordination av bröstpump