Amningsobservation

Amningsobservation är en systematisk observationsmetod där personal och föräldrar tillsammans försöker se vad som kan underlätta amningen. I amningsstarten är det viktigt att vara noga med att barnet kommer tätt intill bröstet, tar ett stort sugtag och ligger riktigt nära bröstet under hela amningen för att inte skapa onödig belastning på bröstvårtorna.

Under amningsobservation kan man med fördel belysa och förklara barnets beteende vid bröstet. Föräldrarna bör ges stort utrymme att få ställa frågor och ta upp egna funderingar. Det finns många olika amningsobservationsdokument/instrument med i stort sätt samma budskap och flera av dem är validerade [1, 2]. Nyttan av att göra en amningsobservation har utvärderats och visat att mödrar har färre amningsproblem när en amningsobservation gjorts innan de lämnat sjukhuset.

Råd

 • Förhållningssättet bör vara ödmjukt och tillåtande
 • Undvik tillrättavisningar och värderande ord som rätt och fel!
  se vidare förhållningsätt vid anamnesupptagning och samtal generellt
 • Observationen görs i samråd med mamman - om möjligt gör båda föräldrarna delaktiga
 • Använd visuella hjälpmedel t ex docka och tygbröst istället för att som personal använda sina egna händer på barnet och kvinnans bröst
 • Bekräfta och lyft fram det positiva - undvik pekpinnar

Amningsobservation

Observera följande:

 1. Samspelet mellan mamma och barn före - under - efter amningen.
 2. Barnets amningssignaler/sugbeteende före - under - efter amningen.
 3. Mammans amningsställning
  Avslappnad och bekväm (sittande/liggande).
 4. Barnets läge vid bröstet
  Vänt mot mamman - nära - huvud och kropp i rät linje - huvudet bakåtlutat - hakan rör vid mammans bröst. Obs! Bröstvårtans riktning!
 5. Barnets tag om bröstet/sugteknik
  Gapar stort - tungan ner - tar tag om bröstet - håller taget -suger nutritivt (mjölkintag) - antal sug/svälj.

  Observera Barn som ej får ett tillräckligt stort tag om bröstet. Smärtsam amning är första tecknet på amningsproblem, såriga bröstvårtor mjölkstas och som sedan kan utvecklas till sårinfektioner, mastit och bröstböld samt minskad mjölkmängd.
 6. Mammans utdrivningsreflex
  Hennes upplevelse av utdrivningsreflexen.
 7. Brösten före och efter amningen.
  Mamman kan själv bedöma.
 8. Bröstvårtans form före och efter amningen
  Mamman kan själv bedöma, se även punkt 8.
 9. Mammans upplevelse av amningen
  Fråga: Hur känns/ kändes amningen?

  Var medveten om att det är mammans upplevelse, bröstvårtans form och barnets beteende efter amningen som är det avgörande för en fungerande amning, inte hur vi tycker att det ser ut!

  Vid smärtsam amning – smärtstatus – VAS- bedömning före och efter amningen (även vid amning av det ”friska” bröstet).
 10. Barnets beteende efter amningen
  Mammans tolkning av barnets beteende efter amningen.
 11. Barnets urin och avföring (i relation till barnets ålder) viktig parameter för att bedöma hur amningen fungerar de första dagarna

 1. Altuntas N, Turkyilmaz C, Yildiz H, Kulali F, Hirfanoglu I, Onal E, et Validity and reliability of the infant breastfeeding assessment tool, the mother baby assessment tool, and the LATCH scoring system. Breastfeed Med. 2014;9(4):191-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24650352 Länk till annan webbplats.
 2. Ingram J, Johnson D, Copeland M, Churchill C, Taylor The development of a new breast feeding assessment tool and the relationship with breast feeding self-efficacy. Midwifery. 2015;31(1):132-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25061006 Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.