Odlingsteknik

Bakgrund

AMSAK rekommenderar att behandling ges utifrån kliniska symptom och att odling rekommenderas i samband med antibiotikabehandling för att vid behov kunna justera behandlingen. Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens rekommenderar att odling bör tas före behandling med antibiotika pga att det ökade användandet lett till en ökad mängd resistenta bakterier. www.strama.se Länk till annan webbplats.

Observera! Risk för kontamination från huden vid provtagning av bröstmjölk. Vid kraftig uttalad smärta kan kvinnan ha svårt att mjölka ur för odling.

Sårodling och bröstmjölksodling

 • Be mamman tvätta och sprita händerna
 • För personal gäller sedvanliga basala hygienrutiner och rena engångshandskar vid provtagningstillfället
 • Innan provtagning ammar eller mjölkar kvinnan ur om möjligt
 • Bröstvårta och vårtgård tvättas med ren NaCl kompress spola rent med NaCl, om krusta finns försök ta bort denna
 • Ta med odlingspinnen i gränsen frisk och infekterad vävnad
 • En odlingspinne/rör för varje odling
 • Vid frågeställning candida, skrapa med pinnen i kanten av misstänkt candidaväxt
 • Vid odling av bröstmjölk låt mjölken droppa/stråla direkt i odlingsröret för att undvika kontakt med huden så gott det går

  Observera!
  Lämnas snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Bakterieodling: svar lämnas inom 1–3 vardagar

Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit negativa svar efter ca 1 vecka

MRSA-DNA: svar inom 1–2 vardagar

Källa: Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Aktuellt kunskapsläge

Odlingstekniken vid bakterier och svamp varierar i olika studier. Studierna skiljer sig huruvida man tvättat bröstet eller inte, om man tvättat med NaCl eller alkohol eller om kvinnan mjölkat ur några ml före eller inte [1–5].

 1. Kvist LJ, Larsson BW, Hall-Lord ML, Steen A, Schalen The role of bacteria in lactational mastitis and some considerations of the use of antibiotic treatment. Int Breastfeed J. 2008;3:6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18394188 Länk till annan webbplats.
 2. Spencer Management of mastitis in breastfeeding women. Am Fam Physician. 2008;78(6):727-31.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18819238 Länk till annan webbplats.
 3. Österman KL, Rahm Lactation mastitis: bacterial cultivation of breast milk, symptoms, treatment, and outcome. J Hum Lact. 2000;16(4):297-302. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11155607 Länk till annan webbplats.
 4. Amir LH, Cullinane M, Garland SM, Tabrizi SN, Donath SM, Bennett CM, et al. The role of micro-organisms (Staphylococcus aureus and Candida albicans) in the pathogenesis of breast pain and infection in lactating women: study BMC Pregnancy Childbirth. 2011;11:54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777483 Länk till annan webbplats.
 5. Cantlie Treatment of acute puerperal mastitis and breast abscess. Can Fam Physician. 1988;34:2221-6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21253250 Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.