Urmjölkning av bröst vid bröst- komplikation

Urmjölkning ingen generell rekommendation vid bröstkomplikationer

Ett vanligt råd vid bröstkomplikationer är att mamman ska/måste pumpa för att ”tömma brösten”, oavsett om barnet ammar effektivt eller inte. Detta kan upplevas stressande och kan ge ökade problem genom ökad belastning med risk för ödem på vårtgård/ bröstvårta. Det är inte möjligt att ”tömma” ett bröst helt eftersom tillströmningen av mjölk är som störst då mjölkmängden i mjölkkörtlarna är som minst. Om barnet ammar är detta oftast tillräckligt under förutsättning att barnet är piggt, har ett bra tag och suger effektivt. Om barnet inte kan, vill eller orkar amma eller om mamman inte vill och vågar på grund av svår smärta kan mamman prova med att mjölka ur för hand alternativt med hand- eller elpump, men bara om mjölken relativt lätt kommer ut. Vid svår smärta kan det ibland vara aktuellt att låta bröstet vara, varken amma eller mjölka ur under någon dag. Ibland kan det finnas behov av att endast mjölka ur lite för att minska spänning i bröstet och ibland kan det vara ett alternativ att mjölka ur mer för att ge till barnet om det inte är möjligt att amma. Vilken urmjölkningsmetod mamman väljer är individuellt och beroende på mammans eget önskemål. Vid sugsvårigheter och såriga bröstvårtor hos måttligt ikteriska barn behövs tidigt en individuell vårdplan för att få till en bra amningsprocess.

Viktigt med goda förutsättningar vid urmjölkning - utdrivningsreflexen är betingad

Om det bedöms vara aktuellt att prova urmjölkning är det bra att försöka ge så goda förutsättningar som möjligt. Ibland kan utdrivningsreflexen ta extra lång tid när man mjölkar ur eller pumpar, utdrivningsreflexen är en betingad reflex som inte går att styra med viljan. Det är individuellt hur lång tid det tar innan mjölken kommer. Stress, oro, trötthet och smärta kan hämma frisättningen av oxytocin som stimulerar till utdrivning. Att sitta/ligga bekvämt, säkert hud-mot -hud med barnet om det är möjligt har för många en avslappnande effekt samt frisätter oxytocin vilket underlättar utdrivningen av mjölken. Genom att äta eller dricka något innan amningen kan öka välbefinnandet och underlätta utdrivningen. Att lyssna på musik, ha lätt värme på brösten innan urmjölkning också kan öka välbefinnandet och underlätta för utdrivningsreflexen. Det är viktigt med god handhygien i samband med urmjölkning för att undvika vidare problem. När de bakomliggande orsakerna till behovet av urmjölkningen hittats och förbättrats, exempelvis inflammation eller smärta kan kvinnan successivt uppmuntras till att börja amma igen. Vid mastit/bröstabscess kan mjölkmängden ha minskat i det drabbade bröstet på grund av mindre aktivitet än tidigare under en längre tid, varför det inte är att vänta att mjölkmängden ska vara som tidigare eller som i det andra bröstet.

Kom ihåg!

Urmjölkning är aldrig ett mått på hur mycket mjölk en kvinna har utan ett mått på hur mycket kvinnan kan få ut när hon mjölkar ur!

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.